Elsäkerhetsavgift, vad är det?

  • Elsäkerhetsavgiften består av tre delar;

    Elsäkerhetsavgift - finansierar Elsäkerhetsverkets arbete som således inte är skattefinansierat.

    Elberedskapsavgift  - finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.

    Nätövervakningsavgift - finansierar delar av Energimyndighetens arbete.

    Avgiften tas ut en gång per år och redovisas därefter till Elsäkerhetsverket.

  • Fick du svar på din fråga?