Elsäkerhetsavgift, vad är det?

 • Elsäkerhetsavgiften består av tre delar;

  Elsäkerhetsavgift - finansierar Elsäkerhetsverkets arbete som således inte är skattefinansierat.

  Elberedskapsavgift  - finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete.

  Nätövervakningsavgift - finansierar delar av Energimyndighetens arbete.

  Avgiften tas ut en gång per år och redovisas därefter till Elsäkerhetsverket.

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej