På vilka frekvenser ligger de analoga TV-kanalerna?

  • Här finns en sammanställning över vilka frekvenser de analoga TV-kanalerna ligger på.

    Ladda ner den här;

    Tv-Frekvenser-analogt.pdf

  • Fick du svar på din fråga?