Vad gäller vid rot- och rutavdrag?

  • Tänk på följande i samband med att du erhåller fakturan;

    • Fakturan måste vara betald för att vi ska kunna göra ansökan till skatteverket.
    • Avtalstecknaren måste äga fastigheten vid betaldatum.
    • Du måste själv ansvara för att du har utrymme för dessa avdrag. Nekar Skatteverket avdraget har vi rätt att efterfakturera beloppet.
    • Äger du byggnad på ofri grund kommer Skatteverket be oss komplettera ansökan med arrendeavtalet och försäkringsbrev för bostaden.