Jag vill köpa el, hur gör jag?

  • Här kan du teckna elhandelsavtal med Bjäre Kraft.

    Om du inte tecknar något avtal om elpris får du så kallat anvisat pris. Detsamma händer om ditt prisavtal löpt ut och du inte har gjort något nytt val. Det anvisade priset är detsamma som rörligt pris hos oss.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?