Jag vill köpa el, hur gör jag?

  • Här kan du teckna elhandelsavtal med Bjäre Kraft.

    Om du inte tecknar något avtal om elpris får du automatiskt anvisningspris. Det anvisade priset är rörligt pris med ett påslag på 5 öre/kWh (exkl moms).

    Om du däremot har ett avtal med oss som löper ut och du inte tecknar ett nytt avtal lägger vi dig tillsvidare på rörligt pris.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?