Hur bestäms avbrottsperioden?

 • För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis tio timmar, fungerar i en timme och sedan åter avbryts i tio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då Bjäre Kraft fick kännedom om avbrottet.

  En avbrottsperiod anses vidare, för tiden efter en inledande period om 12 timmar, avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden fortsätter avbrottsperioden att löpa och räknas då som ett sammanhängande elavbrott.

  Exempel 1
  Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

  Exempel 2
  Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna igen under ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?