Kan avbrottsersättningen jämkas?

  • Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Jämkningen sker då med de timmar som personalen inte kunnat arbeta ute av säkerhetsskäl.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?