Hur fungerar utbetalning av avbrottsersättning?

  • Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Bjäre Kraft fick kännedom om avbrottet. Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av kommande elnätsfakturor.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?