Hur stor är avbrottsersättningen?

 • Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor (2012-01-01 = 900 kr).

  Hur stor din elnätskostnad blir per år beror på:
  1. din årliga elförbrukning
  2. vilken huvudsäkring du har (till exempel 16 A eller 20 A)

  Varar felet i mer än 24 timmar men högst 48 timmar erhåller du ytterligare 25%
  (totalt 37,5%) av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2% av ett prisbasbelopp avrundat till närmast högre hundra tal kronor. För varje därefter påbörjad period om 24 timmar erhåller du ytterligare 25% av din beräknade årliga nätkostnad dock lägst 2% av ett prisbasbelopp avrundat till närmast högre hundra tal kronor. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?