Hur skaffar jag en anslutning till Bjäre krafts elnät?

  • Här finns information till dig som vill ansluta till vårt elnät permanent eller som behöver en tillfällig anslutning.

    Vid till exempel byggnation och större arrangemang kan tillfällig elanslutning behövs. Vi hjälper gärna till - klicka dig vidare här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?