Vilket arbetsmoment omfattar rot- respektive rutavdraget?

  • ROT medges med 30 procents skattereduktion för det arbete som utförs utomhus på tomten. Detta omfattar schaktning, nedläggning av rör och grovåterställning på tomten.

    RUT medges med 50 procent skattereduktion för det arbete som utförs inomhus i ditt hus. Detta omfattar installation och kundbesöket där ni går igenom installationen inomhus.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?