Kan jag göra rot- och rutavdrag även för extra arbeten som utförs?

  • Nej, det har Bjäre Kraft ingen möjlighet att hantera.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?