Vad händer om Skatteverket inte accepterar rot- och rutavdraget?

  • Om Bjäre Kraft inte får OK från Skatteverket, när vi ansöker om utbetalning av det avdragna beloppet, kommer vi fakturera de/den fastighetsägare som berörs.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?