Vad innebär ett öppet stadsnät?

  • Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

    Bjäre Kraft driver ett öppet stadsnät och skapar sig inga fördelar gentemot andra tjänsteleverantörer genom erbjudanden som gör att villkoren inte blir likvärdiga.

    Öppet stadsnät

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?