Vad ingår i anslutningsavgiften?

  • Bjäre Kraft etablerar en fiberoptisk anslutningspunkt vid tomtgränsen. Grävning på tomten utförs av fastighetsägaren. Bjäre Kraft ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber, kontaktering samt uppslingning av fiber i fiberswitchen.

    Kunden kan också välja att beställa arbetet på tomten som en extratjänst. Det görs lättast på avtalet för fiberanslutning.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?