Vad är anslutningspunkt?

  • Med anslutningspunkt menar vi den punkt där Bjäre Krafts fiberanslutning avsluts till fastighetsnät. Det är nästan alltid i fastighetsgräns. Bjäre Kraft äger och ansvarar för fiberanslutning fram till anslutningspunkt men inte längre. Därefter är ansvaret fastighetsägarens.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?