Vad innebär ”Arbete på fastighet”?

 • Istället för att du själv gör arbetet på fastighet så gör Bjäre Kraft det åt dig.

  I grundutförandet ingår hjälp med grävning upp till 25 meter och fasadgenomgång. För avstånd längre än 25 meter bedöms förutsättningarna individuellt på plats. När underlaget är asfalt tillkommer en kostnad (inkluderar borttagande av gammal asfalt samt nyasfaltering).

  Bjäre Kraft ansvarar för:
  - Nedgrävning av fiberslang från tomtgränsen och fram till huset, alternativt nyttjar befintlig kanalisation.
  - Håltagning genom fasaden.
  - Klamrar fiberslang inomhus upp till en meter från fasadgenomgång till plats där fiberbox
  skall monteras.
  - Grävsträckan blir återställd till ursprunglig marknivå.
  - Om återställning av asfalt är beställd sker detta i samordning med andra asfaltsarbetet på området.

  Beställaren ser till att:
  - Grävsträckan är bar mark, t ex gräs eller grus. Eventuell plattsättning ska vara borttagen.
  - Grävsträckan är framkomlig för en minigrävare som är en meter bred.
  - Eventuellt så gräs, kratta rabatt och lägga tillbaka eventuell plattläggning efter utfört arbete.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?