Hur förbereder jag på tomt och i hus inför fiberanslutning?

  • För att färdigställa fiberanslutningen behöver fiberslang grävas ner på tomten och dras in i bostaden, så att inblåsning av fiber kan utföras. Här hittar du instruktioner för hur du ska gå till väga.

    Du kan också beställa att vi utför arbetet åt dig. Det gör du lättast när du beställer fiberanslutningen.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?