Hur djupt skall jag gräva ner fiberslangen på min fastighet?

  • Från fastighetsgräns till byggnad rekommenderas ett djup på ca 40 cm.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?