Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?

  • Ja, Bjäre Kraft tillhandahåller ca 25 meter fiberslang. Behöver fastighetsägaren längre fiberslang ska detta meddelas Bjäre Kraft. Fiberslangen har en diameter på 7 alt 11 mm och kan antingen direktförläggas i marken eller i ett tomrör.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?