Varför asfalterar ni inte direkt efter grävningen?

  • När man gräver så innebär det att marken kan "sätta sig" . Därför avvaktar vi med att asfaltera, för att slippa göra om arbetet efter en tid. Vidare samordnar vi asfaltsarbetena, för att kunna hålla nere kostnaderna.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?