Mitt WiFi fungerar dåligt hur kan jag förbättra det?

 • Det finns många faktorer som gör att WiFi kan bli långsamt eller tappa anslutning. Avståndet till routern och routerns styrka spelar självklart roll men det finns annat som spelar in också. Det kan tex finnas andra trådlösa nätverk i närheten eller annat som stör ut de frekvenserna som ditt nätverk ligger på. Då kan man prova att byta kanal på det trådlösa nätverket (Trådlöst nätverk jobbar på upp till 13 olika frekvenser/kanaler så man kan ha flera nätverk nära varandra utan att de tar ut varandra). Se det som en motorväg, är där många som kör i samma fil kan det bli köer, men om man tvingar till en uppdelning i flera filer så flyter trafiken på bättre.

  För att byta kanal behöver du logga in i din router, det gör du oftast genom att gå in på adressen http://192.168.0.1 eller http://192.168.1.1 adressen varierar från olika tillverkare och modeller. Sen får du fylla i användarnamn och lösenord som oftast står på din router. När du väl är inne klickar du dig in på trådlösa inställningar eller avancerade trådlösa inställningar. Ibland står den just på kanalen inställd på automatisk, har man problem kan det vara att föredra att ha en fast inställd kanal också då alla datorer och enheter inte klarar att routern byter kanal självmant ibland. När du valt en annan kanal så får du spara inställningarna och prova vidare. Anledningen till att routern kan ha en autokanal är att den försöker känna av området runtomkring efter andra nätverk så att den inte ligger på samma frekvenser för att optimera prestandan. Detta fungerar inte alltid så bra.

  Här kan du även se över säkerheten eller krypteringen för ditt nätverk. Många routrar idag är inställda på WPA2 med TKIP och AES, ofta kan det vara att föredra att bara ha WPA2 med AES då vissa enheter kan få problem när man kör båda.

  Just dessa två förändringar kan göra att ditt trådlösa nätverk blir mer stabilt!

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?