Skillnaden mellan IMAP4 och POP3

  • Den stora skillnaden mellan IMAP4 och POP3 är att i fallet IMAP4, lagras alla dina brev på servern. Ansluter du fler enheter till ditt e-postkonto synkroniseras de med servern. Du sparar alltså inte brevet lokalt som man gör när man använder sig av POP3. Det innebär att du med IMAP4 kan ha flera enheter som synkroniserar ett och samma e-postkonto med samma innehåll och mappstruktur, vilket är perfekt om du vill kunna läsa e-posten i din telefon men också på din dator hemma.

    En viktig sak med POP3 är att man inte ser övriga mappar/kataloger mer än Inkorgen - dvs man ser inte Skräpkorgen/Borttaget/Skickat, så om man vill ha en homogen miljö där alla uppkopplade datorer har samma struktur skall man välja IMAP4.

    I Skräpkorgen hamnar för övrigt all e-post som har klassificerats som skräp, men om där hamnar e-post här som av dig är godkänd e-post, skapar man en regel via webmailen för att breven skall hamna i en annan mapp ex Inkorgen och inte läggas i Skräpkorgen. Klarar man inte av denna manöver själv går det bra att kontakta vår Support.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?