Hur går en felanmälan till?

 • Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du har avtal med.

  Är det Bjäre Kraft kontaktar du givetvis oss.

  Så här är processen vid en felanmälan:
  1. Kontakta din leverantör.
  2. Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  4. Leverantören kontaktar Bjäre Kraft för att göra felanmälan.
  5. Bjäre Kraft felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar Bjäre Kraft ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  6. Leverantören återkommer till dig med besked.

  Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer här.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?