Vilka inställningar skall jag ha på min digitalbox eller TV för att kunna se på Bjäre Krafts basutbud?

 • Muxarna finns på 306 till 602 MHz (på de flesta TV apparater anges endast startfrekvensen: 306 Mhz. Se din TV manual)
  Modulationstyp - 256 QAM
  Symbolerate - 6875 kbit/s
  Nätverksid - 41005

  Behövs ytterligare hjälp kontakta Teknisk support, tfn 0771-38 38 38.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?