Hur gör jag fabriksåterställning på digitalbox Dilog DCT-280HD och DC-235HD?

 • 1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen.

  2. Välj System

  3. Välj Fabriksinställning

  4 a. Välj Fabriksåterställning
  4 b. Välj Fabriksinställning
  4 c. Välj OK

  5. När fabriksåterställningen är gjord startar boxen om och det kommer fem steg av inställningar. Välj OK på alla. Då söker boxen in kanalerna igen.

  6. Välj OK för att spara. Klart!

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?