Felsökning för TV – för dig utan digitalbox eller CA-modul

 • Om du tittar analogt - Ställ in TV på rätt analoga frekvenser. Se din TV-manual hur du ställer in dina analoga kanaler.

  Om du är uppkopplad via fibernätet - Är din TV inkopplad direkt mot fiberboxen, säkerställ att du har lämplig dämpsats eftersom signalen från fiberboxen är för stark för att koppla in direkt i TV:n. Signalen är tänkt ska gå till fast monterade antennuttag, som har inbyggd dämpning. Dämpsats kan du köpa hos en elektronikhandlare.

  Om du fortfarande har dålig bild så kontrollera din antennsladd genom att röra på den åt olika riktningar (upp, ner, fram och tillbaka, oregelbundet). Om bilden påverkas så är det problem med din antennkabel och du behöver köpa en ny. Om din bild är helt svart prova byt antennsladd.

  Om du har flera fast monterade TV-uttag ska du testa i något annat uttag, för att se om det blir någon skillnad. Blir det så är det säkert fel på det först testade antennuttaget och installationstekniker eller fastighetsägaren får kontaktas.

  Om du är uppkopplad via kabel-TV-nätet och bor i villa -Säkerställ att du provar i det första antennuttaget. Om det fortfarande inte är OK, så kontakta Bjäre Kraft så att vi får undersöka TV-signalen. Om felet beror på någon av punkterna ovan så debiterar vi vår tid.

  Om du är uppkopplad via kabel-TV-nätet och bor i flerfamiljshus - Kontakta fastighetsägaren som får kontrollera husets antennförstärkning och kablage.

  OBS! Kan vara så att du behöver göra en ny kanalsökning när du har bytt antennsladd för att få med alla kanaler.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?